M agyar
English Deutsch Polski Česky Español
Русский

  • Produkt

Produkt

Nasza firma zajmuje się głównie eksportem arbuza. Sprzedaż prowadzimy od 1-go lipca do 25-go wrze nia. Eksportujemy ok. 8000-10000 ton/400-500 tirów/ rocznie. Rozprowadzamy wyłšcznie gatunki hybrydowe. Na terenie Europy nasz kraj zajmuje znacznš pozycję w produkcji arbuza, wysadza się tu wiele jego gatunków na przykład okręgłe, podłużne itd.

Produkcja i sprzedaż arbuzów wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych, które potrzebne sš przy ocenie np. stopnia dojrzałoci, koloru czy zdatnoci do przewozu. Nasi pracownicy tę fachowš wiedzę posiadajš.


Nasza propozycja:
  • towar wysokiej jakoci
  • ceny konkurencyjne
  • wiedza fachowa
Melon-Hungary Kft.